FEDERACIÓ D´ASSOCIACIONS PERSONES MAJORS PART FORANAPlaça Major nº 10    1ª   Porta   7

Telf   971 728480                      Fax  971 728494

07001                            PALMA

        federacion@federacionpartforana.com