AS.PERSONAS MAJORS DE SON MACIÁ
AS.TERCERA EDAD DE SON CARRIÓ

AS.GENT GRAN CALA MILLOR AS.TERCERA EDAT DE S´ILLOT

AS.PENS/JUBILATS/ CONSORTES 3º EDADT/ SANT LLORENÇ
AS.TERCERA EDAD VERGE DEL CARMEN PORTO CRISTO

AS. PERSONES MAJORS CA NOSTRA CAP DEPERA
AS.GENT GRAN PUNTA DE N´AMER

AS.PERSONES MAJORS DE SON SERVERA

 

CAP DE COMARCA