Page 7 - 20190220_GuiaPobles
P. 7

Índex

          Presentació .................................................................................................. 9
          Jesús Juan Jurado Seguí
          Conseller de Participació Ciutadana i Presidència
          Presentació ................................................................................................. 11
          Javier Ramos Bujosa
          Director insular de Promoció Sociocultural
          Mapa de Mallorca ................................................................................. 12
          Comarques i municipis


          Llevant

           Artà ................................................................................................................... 16

           Capdepera ...................................................................................................... 18
           Manacor .......................................................................................................... 19
           Sant Llorenç des Cardassar ...................................................................... 21
 Autoria: Caterina Gelabert Perelló
           Son Servera .................................................................................................... 23
 Assessorament lingüístic: Servei de normalització lingüística
 Edició: Direcció Insular de Promoció Sociocultural del Consell de Mallorca
          Migjorn
 Primera edició: 2018
           Campos ......................................................................................................... 26
 Dipòsit legal: PM 1687-2018
           Felanitx ........................................................................................................ 28
 Realització: Labodoni
           Llucmajor ..................................................................................................... 30
 Imatges: efectes digitals sobre fotografies de Jaume Gual (excepte les de les pàgines  Santanyí ........................................................................................................ 31
 17, 20, 22, 23, 27, 29, 38-39, 43, 44 a baix, 48 a baix, 52, 55 a baix, 59 a baix, 64, 70,
 74, 86 a baix, 89, 90 i 94) Ses Salines .................................................................................................... 33
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12