Page 6 - 20190220_GuiaPobles
P. 6

Índex

                                                    Presentació .................................................................................................. 9
                                                    Jesús Juan Jurado Seguí
                                                    Conseller de Participació Ciutadana i Presidència
                                                    Presentació ................................................................................................. 11
                                                    Javier Ramos Bujosa
                                                    Director insular de Promoció Sociocultural
                                                    Mapa de Mallorca ................................................................................. 12
                                                    Comarques i municipis


                                                    Llevant

                                                     Artà ................................................................................................................... 16

                                                     Capdepera ...................................................................................................... 18
                                                     Manacor .......................................................................................................... 19
                                                     Sant Llorenç des Cardassar ...................................................................... 21
          Autoria: Caterina Gelabert Perelló
                                                     Son Servera .................................................................................................... 23
          Assessorament lingüístic: Servei de normalització lingüística
          Edició: Direcció Insular de Promoció Sociocultural del Consell de Mallorca
                                                    Migjorn
          Primera edició: 2018
                                                     Campos ......................................................................................................... 26
          Dipòsit legal: PM 1687-2018
                                                     Felanitx ........................................................................................................ 28
          Realització: Labodoni
                                                     Llucmajor ..................................................................................................... 30
          Imatges: efectes digitals sobre fotografies de Jaume Gual (excepte les de les pàgines  Santanyí ........................................................................................................ 31
          17, 20, 22, 23, 27, 29, 38-39, 43, 44 a baix, 48 a baix, 52, 55 a baix, 59 a baix, 64, 70,
          74, 86 a baix, 89, 90 i 94)                              Ses Salines .................................................................................................... 33
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11