Vídeorecepta: Cassola de Caça

Vídeorecepta: Panades i Cocarrois

Videorecepta: Escaldums d'indiotídeo

 

Teatre des de casa

 


     

Generació Gent Gran - Marta Seguí. Sessió de mobilitat.

 

Generació Gent Gran. Marc García. Mobilitat 2a part.

 

Generació Gent Gran. Jaume Gelabert. Mobilitat i Coordinació.

 

Generació Gent Gran. Miguel Martínez. Mobilitat, força i equilibri.

 


     

Generació Gent Gran. Aina Galmés.Exercicis aeròbics i de força.

 

Generació Gent Gran. Aina Galmés. Zumba

 

Mostra d'Arts Plàstiques i artesania II part