Page 9 - MESURES ACTUALITZADES agost 2021PDF
P. 9

29. Condicions per a les activitats de centres recreatius de gent gran
                           Els casals, clubs, centres de gent gran o, en general, els centres recreatius
                           destinats a gent gran, qualsevol que en siguin la denominació i titularitat, com


                           també els centres que en la pràctica en facin les funcions, poden dur a terme la                           seva activitat habitual amb una reducció de la cabuda al 75 % de la capacitat                           màxima habitual en espais interiors. Es recomana traslladar l'activitat a l'aire                           lliure sempre que sigui possible. L'ús de la mascareta és obligatori en tot                           moment, excepte durant el moment precís de la ingesta d'aliments i begudes i                           per fer les activitats esportives. Les activitats dirigides i no dirigides                           s'han de fer sempre respectant la distància de seguretat interpersonal ampliada                           de dos metres.                           Les activitats de restauració que es puguin dur a terme en aquests establiments                           s'han d'adaptar a les condicions establertes específicament per a aquest tipus                           d'activitat.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14