Page 8 - MESURES ACTUALITZADES agost 2021PDF
P. 8

NETEJA I DESINFECCIÓ DE SUPERFÍCIES                               TENIU EN COMPTE:
                               Els punts de més risc.
                               La freqüència, en funció de les                               persones usuàries i de l’ús.                               Especial atenció als banys.

                               El procediment i els productes.
                               Les instruccions a les persones que                               han de netejar i desinfectar.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13