Page 7 - MESURES ACTUALITZADES agost 2021PDF
P. 7

MESURES GENERALS: PROTECCIÓ INDIVIDUAL I COL·LECTIVA


                           • Es recomana mantenir la climatització a                               una temperatura entre 21-23ºC a la tardor i                               a l’hivern, i entre 23-25ºC a la primavera i                               a l’estiu.

                           • La concentració de CO no ha de superar
                                                                2

                               les 800 ppm, ho podeu veure a la pantalla                               de l’aparell. En cas que se superin, s’ha                               d’incrementar la ventilació o disminuir la                               cabuda de l’espai fin que la xifra davalli.                               Els mesuradors de CO han d’estar ubicats
                                                                2

                               en les sales on es fan les activitats.

                           • Si no podeu garantir una bona ventilació                               per les característiques del local, podeu                               optar per equips purificadors d’aire amb                               filtres HEPA.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12