Page 5 - MESURES ACTUALITZADES agost 2021PDF
P. 5

MESURES GENERALS: PROTECCIÓ INDIVIDUAL I COL·LECTIVA


                         • Rentau-vos les mans freqüent.                         • Evitau tossir directament a l’aire i                           tapau-vos la boca amb la cara                           interna de l’avantbraç; evitau                           tocar-vos la cara, el nas i els ulls.                         • Manteniu els grups estables.                         • Respectau la distància                           interpersonal de seguretat                           ampliada (2 metres).                         • Utilitzau mascareta i que aquesta                           tapi bé la boca i el nas.                         • Preferiu els espais a l’aire lliure                           per fer les activitat s.

                                                     *
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10