Page 10 - MESURES ACTUALITZADES agost 2021PDF
P. 10

ACTIVITATS DIRIGIDES: GIMNÀSTICA,
                              IOGA, MANUALITATS...


                              • Es permeten totes les activitats sense                                contacte físic (ball de saló i similars no es                                poden fer).
                              • CORALS: tenen les mateixes condicions (4                                metres quadrats per cantaire) i l’obligatorietat                                de portar mascareta FFP2; els grups han de                                ser estables. Es permet un màxim de 40                                cantaires.                                • Molt important la ventilació adequada.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15